Naše pole

Děkujeme vám za účast na výstavě Naše pole, která se vzhledem k epidemiologické situaci konala v roce 2020 formou individuálních polních dní, které probíhaly od 2. června do 3. července v Nabočanech. Celý areál byl v tomto období přístupný veřejnosti a návštěvníci nepřišli o možnost shlédnout odrůdy plodin, varianty zaměřené na ochranu a výživu rostlin na prezentačních políčkách jednotlivých společností. V areálu výstavy bylo možné porovnat 780 pokusných variant. Reportáže z výstavy Naše pole můžete nalézt ve video sekci těchto stránek a také byly publikovány na stránkách týdeníku Zemědělec.

Těšíme se na setkání na 21. ročníku výstavy Naše pole, které se v Nabočanech uskuteční 15. a 16. června 2021.

Výstava Naše pole navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici polních dnů v Chrudimi pořádanou firmou Oseva Agri Chrudim, a.s. Nyní již chystáme 21. ročník přehlídky odrůd polních plodin. Kromě majitelů a zástupců odrůd polních plodin zde vystavují i firmy obchodující s přípravky na ochranu i výživu rostlin a zemědělskou technikou. Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s. r. o. Generálním partnerem výstavy je ČSOB. Na přípravě akce se také podílí Oseva Agri Chrudim, a. s., Cerea, a. s., Lovochemie, a. s., ŠS Úhřetice, farma Karel Kopista,  Agrární komora ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim. Výstavu pojistila Generali Česká pojišťovna.

Ing. Michal Štěnička

manažer výstavy