Naše pole

Zemědělská výstava Naše pole se v Nabočanech uskuteční 15. a 16. června 2021 v tradičním formátu. Jsme si vědomi, že bude nutné nadále dodržovat epidemiologická opatření. Ministerstvo zdravotnictví představilo „Balíčky pro návrat zpět do normálního života“, podle kterých by se měly postupně uvolňovat omezení.

Od srpna 2020 do května 2021 bylo založeno bylo více než 600 parcel s odrůdami obilnin, olejnin, pícnin, luskovin a okopanin. K vidění bude také řada alternativních plodin jako hrachor setý, pískavice řecké seno, cizrna beraní, světlice barvířská, komonice bílá, lnička setá, katrán habešský, sléz krmný a lesknice kanárská. Návštěvníci budou moci porovnat více než 90 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním ječmeni, ozimém ječmeni a kukuřici. A také 80 variant výživy plodin na ozimé pšenici, ozimém tritikale, ozimém ječmeni, bramborách, cukrovce, kukuřici a slunečnici. Nechybí také demonstrační parcely podle metodiky ÚKZÚZ s odrůdami pšenice, ječmene, tritikale, žita, hrachu, sóji a brambor.

Tato akce navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici polních dnů v Chrudimi pořádanou zemědělskou společností Oseva Agri Chrudim, a.s. Letos se 15. a 16. června uskuteční již dvacátý první ročník přehlídky odrůd polních plodin. Akce je pořádána jako dvoudenní a kromě majitelů a zástupců odrůd polních plodin zde vystavují i firmy obchodující s přípravky na ochranu i výživu rostlin a zemědělskou technikou. Semináře budou během výstavy Naše pole zaměřeny na digitalizaci zemědělství, autonomní a robotické systémy, SmartFarming, změny v pěstebních technologiích, internet věcí (IoT), dopady robotiky na společnost, vize farmy budoucnosti, kooperace lidí a robotů. Předvádění techniky bude zaměřeno na polní roboty v akci, jejich reálné ukázky a uplatnění. A také na posun strojů k vyššímu stupni inteligence, autonomní zásahy a rozhodování, telematiku a vzdálený přístup k datům. Jinými slovy: „mít informace a být informován“. Na plochách ÚKZÚZ bude možné zhlédnout demonstrační pokusy doporučených odrůd ozimých a jarních obilnin, hrachu polního, sóji, meziplodin a velmi raných odrůd brambor. Diagnostický koutek ÚKZÚZ bude zaměřen na aktuální škůdce a příznaky chorob Bude také prezentována ukázka testů klíčivosti plevelů v kompostech. Na stánku SZIF budou poskytovány informace o dotačních titulech včetně poradenství pro podávání žádostí o dotace. VÚZT přiblíží problematiku výroby a aplikace kompostu na zemědělskou půdu. Také představí termovizní vyhledávač živých objektů. VÚRV přiblíží nové technologie pěstování polních plodin. Nabídne také poradenství v oblasti technologií pro zemědělskou výrobu a energetiku. VÚRV bude prezentovat nejnovější výsledky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, ochrana rostlin, výživa rostlin a agrotechnika. Zemědělský výzkum s. r. o. Troubsko přestaví meziplodiny a netradiční plodiny.

Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s. r. o. Generálním partnerem výstavy je ČSOB. Na přípravě akce se také podílí Oseva Agri Chrudim, a. s., Cerea, a. s., Lovochemie, a. s., ŠS Úhřetice, farma Karel Kopista, Agrární komora ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim. Výstavu pojistila Generali Česká pojišťovna.

S blížícím se termínem výstavy Naše pole dokončujeme přípravy porostů a variant na pozemku i organizačních záležitostí. A těšíme se na setkání v Nabočanech.

Michal Štěnička   Martin Sedláček   Marian Mrug