Pro vystavovatele

Vážení vystavovatelé,

dovolte mi, abych Vás opět po roce pozval k účasti na Dni Zemědělce, který se koná letos 11. – 12. června v Nabočanech.  Loňský ročník i přes dobré organizační zajištění i zájem  vystavovatelů byl poznamenán zrychleným nástupem do sklizňových prací u obilovin, takže některé firmy v důsledku smluvních vztahů na žně v ČR a SR byly nuceny zrušit na poslední chvíli účast. Poznamenalo to částečně i návštěvnost managementu i řady ostatních pracovníků zemědělských podniků.

Letošní, již devatenáctý ročník výstavy Naše pole bude opět přehlídkou odrůd osivářských firem, široké nabídky chemických, technických, poradenských firem a ostatních vystavovatelů. Svými demonstračními pokusy, informacemi a ukázkami se budou prezentovat  partnerské organizace výstavy  ÚKZUZ,VÚP Troubsko, VÚZT, SZIF a VÚRV. Své expozice na výstavě budou mít i ostatní partneři. Odborné téma výstavy bude zaměřeno na technologie využití pomocných plodin, které připravují zástupci ČZU v Praze jak seminární formou, tak i praktickou ukázkou na pokusných pozemcích. Důvody využití pomocných plodin jsou známé a stále aktuálnější. Jedná se především o eliminaci degradačních procesů půdy, snížení rizika zaplevelení porostů hlavních plodin, omezení rozvoje chorob a škůdců, zajištění nutričních nároků porostů a transformaci organické hmoty do půdy.

Zástupci technických firem se mohou prezentovat k tomuto tématu s předvedením různých typů a modifikací strojů pro pěstební systémy s využitím pomocných plodin na pozemcích, které k tomu budou vyčleněny.

Ostatní technické firmy v kategorii A1 a A2, pokud se rozhodnou, mohou předvést svoji vystavenou techniku na pozemcích pro individuální předvádění.

Dovolte mi abych Vás tedy upřímně ještě jednou pozval na letošní ročník této tradiční výstavy, konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana  a s podporou Pardubického kraje. Popřál nám všem aby se vydařil jak počasím, počtem návštěvníků, tak pochopitelně i celkovou spokojeností všech účastníků.

Děkuji za účast.

Ing. Václav Slunéčko

 

 

Přihláška Naše Pole 2019 Výživa rostlin

Přihláška Naše Pole 2019 Ochrana rostlin

Přihláška Naše Pole 2019 Odrůdy