Pro vystavovatele

Vážení vystavovatelé, děkujeme vám za účast a návštěvu. Na 16 ha výstavní plochy jste mohli vidět odrůdy zemědělských plodin a varianty ochrany i výživy plodin. Semináře výstavy Naše pole 2019 byly zaměřeny na technologie využití pomocných plodin, hodnocení výsledků z demonstračních ploch ve vztahu k vývoji porostů i půdním podmínkám a specifikaci významu využití pomocných plodin. Na plochách ÚKZÚZ bylo možné zhlédnout demonstrační pokusy doporučených odrůd ozimých a jarních obilnin, hrachu polního, sóji a velmi raných odrůd brambor. Diagnostický koutek ÚKZÚZ byl zaměřen na aktuální škůdce a příznaky chorob. Na stánku SZIF byly poskytovány informace o dotačních titulech včetně poradenství pro podávání žádostí o dotace. VÚRV představil nové technologie pěstování polních plodin. Prezentoval také dopady klimatických změn na technologie pěstování plodin a změny spektra škodlivých organismů. Výstava Naše pole se v příštím roce uskuteční 9. a 10. června. Těšíme se na Vás v roce 2020!

Přihláška Naše Pole 2020 Odrůdy

Přihláška Nase Pole 2020_Ochrana plodin

Přihláška Nase Pole 2020_Výživa plodin