Závazná přihláška na Den Zemědělce a výstavu Naše pole

nasepoledenzemedelce

Pořadatel:

Profi Press s. r. o.
Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2
IČO: 27098508
DIČ: CZ27098508

Zástupce

Ing. Václav Slunéčko, obchodní ředitel, Profi Press s. r. o.
e-mail: vaclav.slunecko@profipress.cz
mobil: +420 725 555 485

Nabočany, 11.–12. 6. 2019, okres Chrudim

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 23. 4. 2019

Vystavovatel: (*povinné údaje)

Fakturační adresa:

Vyplní pouze firmy, které vystavují poprvé

Poštovní adresa:

Výstavní plocha Varianty plochy Plocha výstavní Na předvádění Cena za plochu
A1 Výstavní plocha,
plus plocha
na předvádění techniky
25 x 40 m 25 x 100 m 33 000 Kč
A2 Výstavní plocha,
plus plocha
na předvádění techniky
15 x 40 m 15 x 100 m 27 000 Kč
Nemáme zájem o předváděcí plochu
B Výstavní plocha 20 x 20 m 25 000 Kč
C Výstavní plocha 10 x 10 m 18 000 Kč
D Výstavní plocha 5 x 5 m 7 000 Kč

mapa

Varianty A1, A2 mohou využít navazující pozemek na stacionární expozici v délce 100 metrů. Termín k přihlášení požadavku na tuto plochu je 23. duben!

Předváděcí plocha:
Vzešlý travní porostPosekaný travní porostPodmítka

Pro varianty A, B, C je v ceně zahrnut přívod elektřiny na výstavní expozici (přívod elektřiny pro variantu D je za poplatek 2 000 Kč)

Mám zájem anone

V celém areálu výstavy není možné používat benzínové elektrocentrály.
Elektrický proud je k dispozici během výstavy v době od 7 do 18 hodin.

Pokud máte konkrétní požadavek na sousedního vystavovatele a požadavek je oboustranný, vyplňte zde. POZOR: vždy se musí jednat o stejně velkou variantu výstavní plochy. Požadavky na umístění vaší plochy vedle firmy pohled čelem k polním pokusům (uvedené firmy musí souhlasit)

Prezentace firem v rámci odborného semináře - Technologie
využití pomocných plodin


Předvádění techniky - stroje pro pěstební systémy s využitím pomocných plodin:

 • secí stroje pro cílený výsev dvou a více plodin
 • pracovní soupravy pro zakládání porostů meziplodin v rámci základního zpracování půdy
 • stroje pro zakládání podsevů pomocných plodin během vegetace do porostů širokořádkových plodin a do plodin vysévaných do úzkých řádků
 • modifikace strojů pro cílené pásové zakládání porostů pomocných plodin
 • mechanizační prostředky pro cílené hnojení a ochranu rostlin v pěstebních systémech (lokální hnojení a ochrana porostů během vegetace)

Vlastní komentované prezentace produktů v rozsahu 10 minut.
Cena prezentace stroje/soupravy je 1000 Kč.

Mám zájem o prezentaci11.6. 12.6.

Název prezentace:

Popis technologie:

V ceně za expozici je zahrnuto:

 1. Ostraha stánků a techniky bezpečnostní agenturou
 2. Pojištění akce
 3. Elektronická pozvánka na akci s logem firmy
 4. Uvedení vystavovatelů v katalogu k výstavě
 5. Poukázky na občerstvení ve VIP stanu

Přihláška na společenský večer 11. 6. 2019 v areálu zámku Chroustovice:

Stravování:

Stravenky pro vystavovatele do VIP stanu zdarma dostanete na oba dny v počtu:
plocha A – 10 nápoj + 10 jídlo
plocha B – 8 nápoj + 8 jídlo
plocha C – 6 nápoj + 6 jídlo
plocha D – 4 nápoj + 4 jídlo
V případě potřeby většího počtu stravenek pro vystavovatele do VIP stanu lze přiobjednat za úhradu 65 Kč za jídlo a 30 Kč za nápoj.
Požaduji přiobjednat na jednotlivé dny:

Pro své zákazníky můžete objednat libovolný počet stravenek do stanu pro návštěvníky. Stravenky budou mít vaše logo a bude vám fakturován jenom skutečný počet uplatněných stravenek.

Objednávám stravenky s logem firmy do stanu pro návštěvníky:

Veškeré stravenky obdrží vystavovatelé ráno 11. 6. na poradě před zahájením výstavy.

Poznámka:
Fakturace bude realizována až po uskutečnění akce.
V případě dotazů nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech

Program výstavy naleznete na webových stránkách výstavy nasepole.cz
Propozice k výstavě obdržíte koncem května.

Vyberte v následujicích kategóriích stroje (produkty), které chcete
v katalogu prezentovat. K jednomu stroji (produktu) můžete přiložit fotografii.

 1. Top stroj/produkt/novinka
 2. Předváděné stroje
 3. Akční cena (Libovolný stroj nebo produkt – akční cena, sleva)

Výstavní plocha A1 – do přehledu uveďte 3 Top stroje/novinky a zároveň
3 předváděné stroje v první den výstavy a 3 předváděné stroje v druhý den výstavy, kromě toho můžete v tabulce uvést 3 stroje s akční cenou (slevou).

Výstavní plocha A2 – do přehledu uveďte 2 Top stroje/novinky a zároveň 2 předváděné stroje v první den výstavy a 2 předváděné stroje v druhý den výstavy, kromě toho můžete v tabulce uvést 2 stroje s akční cenou (slevou)

Výstavní plocha B – do přehledu uveďte 2 Top stroje (produkty)/novinky a 2 stroje (produkty s akční cenou (slevou).

Výstavní plocha C – do přehledu uveďte 1 Top stroj (produkt)/novinku a 1 stroje (produkty s akční cenou (slevou).

Výstavní plocha D – do přehledu uveďte 1 Top stroj (produkt)/novinku a 1 stroje (produkty s akční cenou (slevou).

Podle Vaší výstavní plohy vyplňte následující kategorie:

Začátek inviduálního předvádění v 11.00 hod., ukončení cca v 15.30. hod.
Začátek inviduálního předvádění v 11.00 hod., ukončení cca v 15.30. hod.

Začátek inviduálního předvádění v 11.00 hod., ukončení cca v 15.30. hod.
Začátek inviduálního předvádění v 11.00 hod., ukončení cca v 15.30. hod.