Přípravy Naše Pole 2022

NAŠE POLE_ ozimá řepka 001
Ozimé řepky jsme seli 17. srpna
NAŠE POLE_ ozimá řepka 002
Rostliny ozimé řepky jsou na začátku září čerstvě vzešlé
NAŠE POLE_ pícniny 003
První fázi setí pícnin jsme zajistili 25. srpna