Přípravy Naše pole 2017

P1100486
Před setím řepek byla půda vyschlá
P1100487
K přípravě půdy jsme před setím variant ozimé řepky využili kompaktor...
P1100488
Mimo kompaktoru bylo třeba využít také válce
P1100505
Ozimé řepky jsme seli 18. srpna
P1100511
Půda byla vyschlá a významnější srážky se nám bohužel během srpna a zá...
P1100689
Velké sucho panovalo na pozemku ještě i v době příprav na setí ozimých...
P1100692
Během přípravy kompaktor zvedal mračna prachu
P1100684
Využitý kompaktor společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s.
P1100696
Ozimé obilniny jsme seli od 29. do 30. září stále ještě za sucha ...
P1100697
Parcely obilnin jsme seli sečkou ze ŠS Úhřetice
IMG_0122
Na parcelách ÚKZÚZ budou prezentovány také varianty hnojení.
IMG_0123
Hnojiva byla na parcelky aplikována 14. října.
IMG_0125
Na parcelách ÚKZÚZ budou prezentovány také varianty hnojení.
IMG_0126
Hnojiva byla na parcelky aplikována 11. října.
IMG_0137
Na parcelách ÚKZÚZ budou prezentovány také varianty hnojení.
IMG_0131
Hnojiva byla na parcelky aplikována 11. října.
IMG_0130
Na parcelách ÚKZÚZ budou prezentovány také varianty hnojení.
IMG_0128
Hnojiva byla na parcelky aplikována 11. října.
IMG_0144
Na parcelách ÚKZÚZ budou prezentovány také varianty hnojení.
IMG_0142
Hnojiva byla na parcelky aplikována 11. října.
P1100787
Vlivem sucha řepka vzešla až na začátku října
P1100790
Porost byl zapojený, ale v rané fázi vývoje
P1100792
Malé rostliny jsou zimou ohrožené
P1100799
Obilniny jsou dobře vzešlé a porost je zapojený
P1100800
Obilniny jsou dobře vzešlé a porost je zapojený
P1100740
Před zimou jsme parcely řepky přikryli netkanou textilií
P1110077
Porosty ozimých obilnin přečkaly zimu dobře
P1110076
V polovině února teprve roztával sníh
P1110058
Na konci února jsme zajistili regenerační hnojení
P1110132
Malé rostliny řepky mimo netkanou textilii zimu nepřečkaly
P1110131
Rostliny, které přezimovaly pod textilií
P1110133
Malé rostliny řepky mimo netkanou textilii zimu nepřečkaly
P1110132
Netkané textilie jsme z parcel stáhli 5. března
P1110268
Cukrovku a krmnou řepu jsme seli 11. dubna
P1110264
Cukrovku a krmnou řepu nám sejí specialisté ze společnosti Sesvanderha...
P1110238
Parcely zaměřené na výživu brambor (ÚKZÚZ)
P1110237
Velmi rané odrůdy brambor (ÚKZÚZ)