Přípravy Naše pole 2015

Na podzim jsme založili 98 variant ozimé řepky, 188 variant ozimých obilnin a take 26 variant trav a pícnin.

F1
P1060970
P1060973
P1060644
P1070001
P1070002
P1070009
P1070007
F2
P1060427