7.4.2015 / 11:39
Autor

Varianty ochrany obilnin

Vystavovatelé zaměření na ochranu rostlin se chystají představit v ozimé pšenici 14 variant ošetření proti plevelům a 18 variant ošetření proti chorobám. Návštěvníci budou také moci porovnat 12 variant herbicidního ošetření a 16 variant fungicidního ošetření v jarním ječmeni.

Na každé z parcel pro pokusy zaměřené na herbicidní a fungicidní ochranu je v pásech ozimé pšenice naseto pět odrůd – jeden pojezd se záběrem 1,25 m na odrůdu. Varianty odrůd jsou na parcele založeny v pořadí podle abecedy s tím, že nejblíže prostřední ulici je pšenice Akteur. Následují odrůdy, Magister, Papageno, Seladon a Tobak. Mezi odrůdami je mezera odpovídající šířce kola secího stroje. Rozměry každé z parcel pro pokusy zaměřené na herbicidní a fungicidní ochranu budou 7,5 x 5 m. Pokusy herbicidní a fungicidní ochrany jarního ječmene se chystáme řešit obdobně.

 

Tab. 1 – Ošetření pokusných parcel ozimé pšenice společnosti BASF, spol. s. r. o.

 

Varianta

Přípravek

Dávka kg, l/ha

Ozimá pšenice,

h

Maraton

4,00

varianta 1

f

Adexar Plus

1,50

Ozimá pšenice,

varianta 2

h

Maraton

4,00

f

Adexar Plus

1,25

f

Osiris

1,50

Ozimá pšenice,

varianta 3

h

Maraton

4,00

f

Capalo

1,40

f

Osiris

1,50

Ozimá pšenice,

varianta 4

h

Maraton

4,00

f

Opera Top

1,50

f

Osiris

1,50

Vysvětlivky: f = fungicid, h = herbicid

 

Tab. 2 – Ošetření pokusných parcel jarního ječmene společnosti BASF, spol. s. r. o.

 

Varianta

Přípravek

Dávka kg, l/ha

Jarní ječmen,

h

Biathlon 4 D

0,05

varianta 1

f

Adexar Plus

1,25

Jarní ječmen,

varianta 2

h

Biathlon 4 D

0,05

f

Capalo

1,20

f

Osiris

1,50

Jarní ječmen,

varianta 3

h

Biathlon 4 D

0,05

f

Adexar Plus

1,00

f

Osiris

1,50

Vysvětlivky: f = fungicid, h = herbicid

 

 

 

 

 

Tab. 3 – Ošetření pokusných parcel společnosti Bayer, s. r. o., Bayer CropScience

 

Varianta

Přípravek

Dávka kg, l/ha

Ozimá

pšenice,

varianta 1

h

Cougar Forte

0,50

f

Hutton

0,60

f

Delaro

1,00

Ozimá

pšenice,

varianta 2

h

Husar Active

1,00

f

Delaro

1,00

f

Prosaro

0,75

Ozimá

pšenice,

varianta 3

h

Husar WG

0,20

p

+ Mero

1,00

f

Boogie Xpro

1,20

f

Prosaro

0,75

Ozimá

pšenice,

varianta 4

h

Atlantis OD

0,50

p

+ Mero

0,50

h

+ Sekator OD

0,12

f

Zantara

1,20

Jarní

ječmen,

varianta 1

h

Sekator OD

0,15

 p

+ Mero

0,60

f

Hutton

0,60

f

Delaro

0,75

Jarní

ječmen,

varianta 2

h

Sekator OD

0,12

h

+ Esteron

0,30

f

Delaro

0,75

f

Prosaro

0,75

Jarní

ječmen,

varianta 3

h

Sekator OD

0,12

h

+ Pardner

0,60

f

Boogie Xpro

0,90

Vysvětlivky: f = fungicid, h = herbicid, p = pomocné látky

 

Tab. 4 – Ošetření pokusných parcel společnosti Syngenta Czech, s. r. o.

 

Varianta

Přípravek

Dávka kg, l/ha

Ozimá

pšenice,

varianta 1

h

Lintur

0,180

h

Axial Plus

0,900

f

Archer Turbo

0,800

m

+ Moddus

0,300

f

Amistar Xtra

0,750

f

Magnello

1,000

Ozimá

pšenice,

varianta 2

h

Lintur

0,180

h

Axial Plus

0,900

f

Archer Turbo

0,800

m

+ Moddus

0,300

f

Artea Plus

0,500

Ozimá

pšenice,

varianta 3

h

Lintur

0,180

h

Axial Plus

0,900

f

Amistar Xtra

0,750

m

+ Moddus

0,300

f

Magnello

1,000

Jarní

ječmen,

varianta 1

h

Lintur

0,150

h

Axial Plus

0,600

f

Archer Turbo

0,800

m

+ Moddus

0,300

f

Bontima

1,600

Jarní

ječmen,

varianta 2

h

Lintur

0,150

h

Axial Plus

0,600

f

Bontima

2,000

m

+ Moddus

0,400

Jarní

ječmen,

varianta 3

h

Lintur

0,150

h

Axial Plus

0,600

f

Archer Turbo

0,800

m

+ Moddus

0,300

f

Amistar Xtra

0,750

f

Artea Plus

0,500

Vysvětlivky: f = fungicid, h = herbicid, m = morforegulátor

 

Tab. 5 – Ošetření pokusných parcel společnosti Adama CZ s. r. o.

 

Varianta

Přípravek

Dávka kg, l/ha

Ozimá

pšenice,

varianta 1

h

Trinity

2,000

a

Grounded

0,200

f

Bumper Super

1,000

a

+ Velocity

0,250

m

Otimus

0,250

m

+ CCC

1,000

f

Zamir 40 EW

1,250

a

+ Velocity

0,250

Ozimá

pšenice,

varianta 2

h

Trinity

2,000

a

Grounded

0,200

f

Soprano

0,800

f

+ Leander

0,300

m

Optimus

0,300

f

Zamir 40 EW

1,250

a

+ Velocity

0,250

Ozimá

pšenice,

varianta 3

h

Trinity

2,000

f

Mirador

0,500

f

+ Soprano

0,800

m

Optimus

0,400

f

Zamir 40 EW

1,250

a

+ Velocity

0,250

Ozimá

pšenice,

varianta 4

h

Legato Plus

1,250

s

+ Grounded

0,200

f

Bumper super

0,800

f

+ Leander

0,250

a

+ Velocity

0,250

f

Soprano

0,500

f

+ Orius 25 EW

0,500

a

+ Velocity

0,250

Jarní

ječmen,

varianta 1

h

Trimmer 75 WG

0,015

h

+ Tomigan 250 EC

0,300

f

Soprano

0,800

f

+ Mirador

0,500

m

+ Optimus

0,300

Jarní

ječmen,

varianta 2

h

Trimmer 75 WG

0,015

h

+ Tomigan 250 EC

0,300

f

Soprano

0,700

f

+ Leander

0,350

m

Optimus

0,400

f

Zamir

1,000

a

+ Velocity

0,250

Jarní

ječmen,

varianta 3

h

Trimmer 75 WG ¨

0,015

h

+ Tomigan 250 EC

0,300

f

Bumper super

0,800

f

+ Leander

0,250

m

Optimus

0,350

f

Sophrano

0,500

f

+ Orius 25 EW

0,500

a

+ Velocity

0,250

Jarní

h

Paegas

0,500

ječmen,

f

Soprano

1,000

varianta_4

f

+ Leander

0,300

Vysvětlivky: f = fungicid, h = herbicid, a = adjuvant, m = morforegulátor

 

Tab. 6 – Ošetření pokusných parcel společnosti Sumi Agro Czech, s. r. o.

 

Varianta

Přípravek

Dávka kg, l/ha

Ozimá

pšenice

varianta 1

h

Arrat

0,200

h

+ isoproturon 500 g/l

2,000

f

Yamato

1,750

f

Impulse Super

0,600

a

+ Spartan

0,100

f

Soleil

1,200

Jarní

ječmen

varianta 1

h

Ergon

0,060

h

+ Sempra

0,125

f

Impulse Super

0,600

f

Yamato

1,750

Vysvětlivky: f = fungicid, h = herbicid, a = adjuvant

 

Tab. 7 – Ošetření pokusných parcel společnosti AG NOVACHEM, s.r.o.

 

Varianta

Přípravek

Dávka kg, l/ha

Ozimá

pšenice

h

Pelican Delta

0,100

h

Hurler

0,500

p

MERO

1,000

f

Barclay Bolt XL

0,500

f

Impact

0,500

f

Rubric 125SC

0,750

f

Iribis

0,750

Jarní

ječmen

h

Fragma

0,100

h

Nuance

0,015

f

Barclay Bolt XL

0,500

f

Impact

0,500

f

Rubric 125SC

0,750

f

Iribis

0,750

Vysvětlivky: f = fungicid, h = herbicid, p = pomocné látky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *