7.4.2015 / 11:32
Autor

Ozimé obilniny

Tentokrát se dozvíte o porostech ozimých obilnin v areálu Naše pole, o předseťové přípravě, setí, ochraně rostlin a stavu před zimou. Návštěvník výstavy bude moci posoudit celkem 113 odrůd ozimé pšenice, 38 odrůd ozimého ječmene, 18 odrůd ozimého tritikale, 16 odrůd žita a také odrůdu ozimého ovsa MV Vasderes. Založeny jsou také porosty trav, ozimé směsi, tolice dětelová, kmín kořenný, vojtěška a jetel. Akce Naše pole, která má proběhnout letos od 9. do 10. června, se zúčastní rovněž Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Orba byla na pozemku pro Naše pole zajištěna 1. srpna. Později jsme využili stroj SIMBA SL v agregaci s tahačem Case IH Steiger Quadtrac 535 a před setím ještě i kompaktor a válce. Jako předplodina posloužil hrách. Ve středovém pásu jsme 29. srpna založili parcely řepky a 25. srpna se nám podařilo naset včas dodané odrůdy pícnin a travních směsí.

U každé odrůdy počítáme výsevky podle osivových hodnot, které se dozvíme od zadavatelů pokusů – majitelů odrůd. Příprava osiv, výpočty výsevků a navažování nám zabere několik dní. Na pozemku Naše pole jsme seli parcelky ozimých obilnin 3. a 4. října 2014. S ohledem na potřebu vyrovnaného vzcházení, odnožování a aktivního rozvoje kořenové soustavy se snažíme o zajištění rovnoměrné hloubky setí přibližně 4 cm.

 

Preventivní opatření

 

Výstavní parcelky jsou nevelké, a proto by i ohniskové poškození nejspíš znamenalo likvidaci porostu zasažené varianty. Proto věnujeme pozornost preventivním opatřením s cílem zajistit dobré přezimování a vyloučit nebo alespoň omezit poškození porostu škůdci. Kvůli omezení vlivu zvěře na výstavní varianty jsme v obdélníku okolo pozemku Naše pole i v hlavních ulicích naseli ozimou pšenici. Také jsme při setí parcel záměrně protáhli jízdy sečky až do uliček a tyto přesevy nám poslouží během zimy jako další obsev. V polovině listopadu jsme na pozemku Naše pole rozmístili berličky jako stanoviště pro dravé ptáky. Jedná se o preventivní opatření vůči hrabošům, které je účinné a na přípravu v našich podmínkách vcelku nenáročné. Okolo parcel umísťujeme také pachové stopy predátorů k odpuzení zvěře.

 

Aplikace přípravků

 

Na konci září jsme vzorky obilnin ošetřili insekticidním mořidlem Cruiser 350 FS. Šíří se systémově do kořenů i nadzemních částí rostliny a hubí škůdce rychlým požerovým a dotykovým účinkem. Herbicidně jsme porosty ozimých obilnin ošetřili Maratonem v dávce 4 l/ha. Výskyt plevelů byl v době aplikace minimální a obilí začínalo vzcházet. Vzhledem k průběhu počasí, kdy se nedal vyloučit vliv přenašečů viróz, jsme se rozhodli porosty insekticidně ošetřit.

Porosty jsou před zimou dobře zapojené a na většině parcel jsou rostliny rovnoměrně rozmístěny. Na jaře se chystáme zajistit včasnou aplikaci regenerační dávky dusíku a zvolit vhodné ošetření z hlediska regulace růstu a fungicidní ochrany.

 

Michal Štěnička

 

Tab. 1 – Seznam vystavovatelů odrůd ozimých obilnin a pícnin na pozemku Naše pole 2015 (pořadí firem podle počtu parcel)

 

Vystavovatel

Počet variant

VP Agro, s. r. o.

29

SAATEN – UNION CZ, s. r. o.

24

Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.

19

SELGEN, a. s.

16

OSEVA PRO, s. r. o.

14

BOR, spol. s r. o.

13

OSEVA UNI, a. s.

11

DLF TRIFOLIUM Hladké Životice, s. r. o.

10

SEED SERVICE, s. r. o.

10

PRO-BIO, obchodní společnost, s. r. o.

8

SAATBAU LINZ Česká republika, s. r. o.

8

OSEVA, AGRO Brno, spol. s. r. o.

7

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

7

Syngenta Czech, s. r. o.

6

Mydlářka a.s. Benešov

5

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

5

Agrotest fyto, s. r. o.

4

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.

1

Celkem

197

 

Tab. 2 – Seznam odrůd pšenice, které byly na podzim vysety na pozemek Naše pole 2015

Akteur

Autopic

Carmina

Evina

Golem

Hywin

Mulan

Princeps

Scaro

Tobak

Alkor

Avenue

Cimrmanova raná

F4761

Gordian

Chevalier

MV Nádor

PS Karkulka

Seladon

Tosca

Altigo

Balitus

Citrus

Fabius

Grizzly

JB Asano

Nelson

RGT Rebel

Skorpion

Turandot

Angelus

Bernstein

Dagmar

Fairway

HE9710

Jindra

Nordika

RGT Reform

Stelarka

Vanessa

Annie

Bertold

Dromos

Federer

Hewitt

Julie

Norin

RGT Viriato

Tacitus

Wiwa

Arkeos

Bodyček

Elixer

Filderstolz

Hondia

Lavantus

Pankrác

Rubiota

Tauro

Zeppelin

Arktis

Bohemia

Elly

Forhand

Hybery

Lear

Papageno

Rumor

Tengri

Zuercher Oberlaender Rotkorn

Artist

Bombus

Energo

Frisky

Hyfi

Ludwig

Patras

Rytmus

Tiguan

Aszita

Brilliant

Etana

Gallio

Hyland

Magister

Philipp

Samir

Tilman

Athlon

Brokat

Etela

Genius

Hymack

Matchball

Potenzial

Samurai

Titan

 

Tab. 3 – Seznam odrůd ozimého ječmene na pozemku Naše pole 2015

 

Anja

Galation

KH Tas

Marissa

Quadrica

Tatra

Breunskylie

Henriette

KWS Glacier

Nero

Sandra

Titus

Cassiopée

Highlight

Lancelot

Ordinále

Saturn

Wootan

Doreen

Hobbit

Leopard

Padura

Sylva

Zzoom

Fabian

Jup

Lester

Paso

Tamina

 

Tab. 4 – Ozimé tritikale na pozemku Naše pole 2015

 

Adverdo

Balu PZO

Elpaso

Gringo

Meloman

SW 352 z

Trefl

Agostino

Cando

Fredro

HRST13514

SW 164 s

Tarzan

Tulus

 

 

Tab. 5 – Seznam odrůd žita na pozemku Naše pole 2015

 

Aventino

Brandie

Elvi

Herakles

SU Phonix

SU Stakkato

Borfuro

Dankowskie Diament

Helltop

Lesan

SU Santini

 

Tab. 6 – Seznam odrůd ozimů v expozici ÚKZÚZ na pozemku Naše pole 2015

 

Ječmen

Breunskylie

KWS Meridian

Lester

Nero

Saturn

Sylva

Fabian

KWS Tenor

LEU 03407

Paso

SJ 087699

Titus

KW 2-822

Lancelot

LEU 03410

Sandra

SY 210-77

Wintmalt

KWS B100

Leopard

Pšenice

SG-S1731-09

Athlon

Aladin

Baletka

Bohemia

Dagmar

SG-S1272-09

Elan

HE 8352

Brokat

Fakir

Zeppelin

NORD 01106/27

Elly

KWS Ozon

Matylda

Vanessa

STRU 071932.3

Etana

Lavantus

Patras

SYN09-024

NIC06-4373-B

Evina

LEU 90218

Sailor

Tobak

Cimrmanova raná

Fabius

Matchball

Seladon

Turandot

Tritikale

Agostino

SW Talentro

Securo

Tulus

ŽE 9/16

Žito

Dankowskie Diament

Gonello

KWS Magnifico

Palazzo

HYH252

Brasetto

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *