15.1.2015 / 08:28
Autor

Ozimá řepka

Návštěvník výstavy Naše pole bude moci zhodnotit 98 parcel ozimé řepky. Linií, hybridů i variant zaměřených na ochranu a výživu této plodiny. Poradenství při výběru nejvhodnějších materiálů pro příslušnou oblast poskytnou během výstavy 9. a 10. června majitelé či zástupci odrůd. Parcely jsou založeny ve dvou pásech, které odděluje manipulační plocha sloužící pro pojezd postřikovače. Sem jsme také na začátku listopadu umístili berličky jako stanoviště pro dravé ptáky.

Pro základní hnojení bylo rozmetadlem aplikováno NPK 15-15-15 v dávce 300 kg/ha. Porosty letos následují po hrachu. V rámci přípravy jsme dali přednost orebnímu systému z hlediska prevence vůči škodlivému hmyzu a slimákům, pro lepší zapravení posklizňových zbytků i regulaci plevele. Orba byla zajištěna na počátku srpna. Později jsme využili stroj SIMBA SL v agregaci s tahačem Case IH Steiger Quadtrac 535 a těsně před setím ještě i kompaktor a válce.

 

Založení porostu

 

Původně jsme si přáli založit porosty již okolo 20. srpna. Vzhledem k poruše sečky partnerského podniku nám však nezbylo než odložit termín setí. Během 26. a 27. srpna napršelo 18m. Na setí jsme již spěchali, abychom využili secí stroj před dalšími dešti, které byly předpovídány od 30. srpna. Řepky jsme seli 29. srpna a termínově tedy vše stihli ještě v období, které je k založení této plodiny pro naši oblast vhodné a doporučované. Výsevek byl nastavován pro každou jednotlivou parcelu podle zadání vystavovatelů. Pokusy řepky zakládáme sečkou pro setí provozních ploch. Její záběr je 4,5 m a meziřádková vzdálenost 12,5 cm.  Následné deště přispěly k dobrému a pravidelnému vzejití rostlin. Pokud bychom setí nestihli, termín založení porostů by s posunul o týden, což by bylo zlé. Za spolupráci při zakládání parcel řepky děkujeme podnikům: Oseva Agri Chrudim, a. s., farma Kopista a První zemědělská a.s. Tuněchody.

 

Ochrana rostlin a listová výživa

 

Herbicidně jsme porost ošetřili časně postemergentně přípravkem Butisan Max v dávce 2,5 l/ha. Řepky začínaly v době aplikace vzcházet a plevele jim zatím nekonkurovaly. Vzhledem k využití osiva bez insekticidního moření bylo nutné porosty častěji procházet a monitorovat tlak škůdců. Jako časnou insekticidní ochranu jsme 8. září použili přípravek Nurelle D v dávce 0,6 l/ha. V polovině září jsme aplikovali přípravek Bulldock 25 EC v dávce 0,3 l/ha.  K likvidaci výdrolu jsme využili 14. září herbicid Agil 100 EC v dávce 0,5 l/ha. Aplikovali jsme také granule s obsahem fosforečnanu železitého jako ochranu vůči slimákům.

Chladné počasí v raných vývojových fázích řepky vedlo ke zpomalení růstu. V tomto období nic nenasvědčovalo, že by porostům letos hrozilo přerůstání. V období čtyř pravých listů byl aplikován regulátor a fungicid Magnello v dávce 0,8 l/ha. Na většině parcel jsou rostliny rovnoměrně rozmístěny a porost je dobře zapojen. Na konci listopadu dosáhly rostliny růstové fáze 7 – 10 listů a tloušťka kořenového krčku byla 7 –12 mm. Jako výživa na list byl na začátku října použit Borosan v dávce 2 l/ha. Jakmile byly dokončeny aplikace přípravků na ochranu rostlin, mohli jsme přikročit k rozmístění berliček (sedátek) pro dravé ptáky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *