13.5.2014 / 21:59
Autor

Naše pole

Organizátorem výstavy Naše pole je od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s. r. o. Jedná se o přehlídku odrůd polních plodin a pokusů zaměřených na ochranu a výživu plodin. Letos se uskuteční 10. a 11. června. Součástí akce je rovněž výstava zemědělských strojů. Ukázky a předvádění techniky budou letos zaměřeny na orbu. Areál výstavy je umístěn v těsné blízkosti obce Nabočany.

Výstava Naše pole navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici  polních dnů v Chrudimi pořádanou firmou Oseva Agri Chrudim, a.s. Letos se koná již čtrnáctý ročník přehlídky odrůd polních plodin. Akce je pořádána jako dvoudenní a kromě majitelů a zástupců odrůd polních plodin zde vystavují i firmy obchodující s přípravky na ochranu i výživu rostlin a zemědělskou technikou. Po oba dva dny výstavy bude návštěvníkům k dispozici poradenské centrum VÚRV.

 

Plodiny a varianty pokusů

V letošním roce opět očekáváme účast více než šedesáti vystavovatelů. Z řad majitelů respektive zástupců odrůd přivítáme 24  vystavovatelů. Tucet společností bude prezentovat varianty zaměřené na ochranu a výživu plodin. Naseli jsme políčka obilnin, luskovin, olejnin, pícnin i okopaniny. Založeno bylo 154 ozimých a  47 jarních obilnin. Také více než 80 odrůd ozimé řepky a 18 pokusných parcel řepky. Posoudit budete moci 15 odrůd luskovin, 10 hybridů kukuřice, 18 odrůd cukrovky a krmné řepy a 38 parcel pícnin. K vidění bude také řada alternativních plodin jako hrachor setý, pískavice řecké seno, cizrna beraní, světlice barvířská, komonice bílá, lnička setá, katrán habešský, sléz krmný, lesknice kanárská, čirok i proso. K prezentaci více než osmdesáti variant řešení v rámci ochrany plodin zvolili vystavovatelé ozimou pšenici, jarní ječmen, slunečnici a kukuřici. Varianty výživy budete moci porovnat u porostů ozimé pšenice, ozimého ječmene, ozimého tritikale, ozimé řepky, kukuřice a slunečnice.

 

O výstavě

 

Organizátorem akce je od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s. r. o. Generálním partnerem výstavy je ČSOB. Na přípravě akce se také podílí Oseva Agri Chrudim, a. s., Cerea, a. s., Šlechtitelská stanice Úhřetice, farma Karel Kopista, Agrární Komora ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odborné učiliště Chroustovice, Lovochemie, a. s., Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim a výstavu pojistila Česká pojišťovna. Součástí výstavy budou také trhy zaměřené na regionální potraviny z východních Čech.

Parkoviště budou návštěvníkům k dispozici na obou okrajích výstavní plochy (poblíž Nabočan i směrem na obec Kočí. V jejich blízkosti naleznou návštěvníci stany s občerstvením. Uprostřed areálu umístíme tribunu, kde proběhne zahájení akce a také slosování anketních lístků. V rámci tomboly bude po oba dva dny hlavní cenou televize. K dalším cenám bude patřit tablet a mobilní telefon. V odpoledních hodinách oslaví společnost Profi Press, s. r. o. s návštěvníky dvacáté výročí od svého založení. Těšíme se, že vás budeme moci na výstavě Naše pole přivítat.

 

Michal Štěnička

 

 

Tab. 1 – Ošetření pokusných parcel kukuřice a slunečnice společnosti Agrofert, a. s.

 

Varianta

Termín ošetření

Hnojivo

Dávka*

Kukuřice,

varianta 1

Srpen

NPK

400

březen/duben

síran amonný

600

duben-při setí

NP Lovostart

100

ve fázi 4 až 5 listů

DAM

200

ve fázi 4 až 5 listů

Zinkosol Forte

3

ve fázi 5 až 6 listů

BOROSAN Humine

3

Kukuřice,

varianta 2

srpen

NPK

400

duben-při setí

CORNSTARTER

150

duben

ENSIN

500

ve fázi 4 až 5 listů

Zinkosol Forte

3

ve fázi 5 až 6 listů

BOROSAN Humine

3

Kukuřice,

varianta 3

srpen

NPK

400

duben-při setí

Fosmag

200

duben

ALZON

350

ve fázi 4 až 5 listů

Zinkosol Forte

3

ve fázi 5 až 6 listů

BOROSAN Humine

3

Slunečnice,

varianta 1

srpen

NPK

400

duben

Ensin

400

květen

Borosan forte

2

červen

Fertigreentigreen Kombi

5

červen

Mikrokomplex

2

Slunečnice,

varianta 2

srpen

NPK

400

březen/duben

NPK 10-10-10+13S

400

duben-při setí

NP Lovostart

100

ve fázi 4 až 5 listů

DAM

200

květen

Borosan forte

2

červen

Fertigreentigreen Kombi

5

červen

Mikrokomplex

2

* dávka v l/ha nebo kg/ha

 

Tab. 2 – Ošetření pokusných parcel kukuřice a slunečnice společnosti Agrobiosfer, s. r. o.

 

Varianta Termín ošetření

Hnojivo

Dávka *

Kukuřice,

varianta 1

fáze

od 6 – 10 listu

Alga 600

0,5

Kukuřice,

varianta 2

fáze

od 6 – 10 listu

Alga 600

0,5

ProZinc

1

Kukuřice,

varianta 3

fáze

od 6 – 10 listu

Alga 600

0,5

ProZinc

1

AminoTotal

0,5

* dávka v l/ha nebo kg/ha

 

 

 

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *