28.3.2014 / 13:05
Autor
Edita Dvořáková

S příchodem jara …

Vystavovatelé budou během výstavy Naše pole 2014 prezentovat 126 odrůd jařin. Letošní březen přinesl příznivé podmínky pro časné setí obilnin, luskovin i hořčice. V Nabočanech bude letos k vidění široký sortiment odrůd ozimých i jarních plodin, pokusy zaměřené na ochranu a výživu rostlin, výstava zemědělské techniky, předvádění orby a seřizování pluhů. Akce Naše pole se také zúčastní Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

V naší oblasti trvala pravá zima spojená s teplotami pod bodem mrazu asi dva týdny. Odrůdy ozimých plodin přezimovaly bez obtíží. Vytvořily se příznivé podmínky pro časné založení jarních obilnin. Řada zemědělců měla tyto plodiny již v první dekádě března naseté. Bylo však poměrně sucho a tyto podmínky nepřály vzcházení plodin. S příchodem jara se nedostávalo vláhy a pevná hnojiva zůstávala na povrchu půdy.

Březnové setí

Pro setí jarních obilnin byly vhodné podmínky již na začátku března, ale bohužel řada odrůd ještě nebyla dodána. Nejdochvilnější v doručení osiv byly OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., Oseva Pro, s. r. o. V polovině března v naší oblasti napršelo 20 mm a setí jsme museli odložit. Ještě ve čtvrtek 20. března byla půda na pozemku Naše pole 2014 vlhká a na neděli byly předpovídány další bohaté srážky.

K přípravě půdy před setím jařin jsme použili 21. března kompaktor. Díky tomu, že jsme měli část pozemku již rozměřenou, podařilo se nám tento den odpoledne a následující den brzy ráno potřebné plochy vytýčit a nalajnovat. Od osmi hodin jsme mohli 22. března začít zakládat porosty jařin s využitím samochodné maloparcelní sečky ze Šlechtitelské stanice Úhřetice. Před setměním jsme zvládli dokončit setí parcel obilnin, luskovin, ozimé řepky a hořčice. Během následujících dvou dnů napršelo 40 mm a půda na konci března ještě vysychala. Po zasetí nás může dostatek vláhy těšit a věříme, že osivo dobře vzejde.

Uspořádání parcel

Odrůdy obilnin, luskovin a dalších plodin zakládáme ze dvou pojezdů sečky, ale od letošního roku již nejsou seseté. Původně potřeboval řidič sečky k otočení stroje uličky široké alespoň 8 m. Zadáním pro letošní ročník bylo zajistit zkrácení délky areálu výstavy a prostor uspořádat kompaktněji a přehledněji. Abychom toho dosáhli, nebylo již možné zakládat porosty obilnin původním způsobem. Požadavkem bylo snížit délku parcel i šířku uliček mezi pásy. Sečka se letos již neotáčela v uličkách na konci parcel, ale pohybovala se v dlouhých liniích od začátku do konce areálu. Stále tak sejeme každou z parcelek obilnin ze dvou pojezdů secího stroje, ale mezi polovinami parcely jedné odrůdy je nyní mezera odpovídající šířce kola samochodného secího stroje. Parcely jsou uspořádány do pásů, jejichž šířka je zvolena podle záběru postřikovače. Okraje ochranného pásu během dubna zkrátíme na konečný rozměr jedné parcely 6 x 2,5 m.

Ošetření podle zadání vystavovatelů

Vystavovatelé zaměření na ochranu rostlin představí varianty, které doporučují v oblasti herbicidního, fungicidního a insekticidního ošetření. Pro pokusy ochrany rostlin byla vybrána ozimá pšenice, jarní ječmen a kukuřice. Na každé parcelce pokusů ochrany jarního ječmene jsou v pásech nasety čtyři odrůdy – jeden pojezd sečky se záběrem 1,25 m na jednu odrůdu. Varianty řešení herbicidní ochrany kukuřic budou v Nabočanech prezentovat společnosti Agrovita spol. s r. o., BASF, spol s. r. o. a Bayer, s. r. o., Bayer CropScience. Rozpis ošetření jsme uvedli v sedmé tabulce.

Řešení v oblasti výživy budete moci porovnat na parcelách společností Lovochemie, a. s., Agrobiosfer, s. r. o. a Amagro, s. r. o., Agra Group, a. s., Amalgerol CZ, s. r. o.  K těmto pokusům byly z jarních plodin vybrány kukuřice, cukrovka, sója a slunečnice. Podle metodiky, kterou nám zadal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, byl v areálu výstavy založen demonstrační pokus doporučených odrůd ozimé pšenice, žita a tritikale. Polovina z plochy těchto parcel bude ošetřena podle zadané metodiky a druhá část poslouží jako kontrolní varianta bez ošetření.

Druhá fáze jarního setí

Během dubna se chystáme založit řadu pícnin a alternativních plodin jako hrachor setý (odrůda Radim), pískavice řecké seno (Hanka), cizrna beraní (Irenka), světlice barvířská (Sabina), komonice bílá (Adéla), lnička setá (Zuzana), katrán habešský (Katka), sléz krmný (Dolina) a lesknice kanárská (Judita).

Při zakládání porostů cukrovky a krmné řepy již řadu let spolupracujeme s odborníky ze společnosti Sesvanderhave. Speciální sečka, úrodná půda na pozemcích Osevy Agri Chrudim, a. s. a kvalitní předseťová příprava vytvářejí dobrou výchozí pozici pro odrůdy maloparcelkových pokusů krmné řepy a cukrovky.

Michal Štěnička

 

Tab. 1 – Seznam odrůd jarní pšenice na pozemku Naše pole 2014

Alondra

Brawura

Granny

SW Kadrilj

Triso

Astrid

Dafne

Seance

Tercie

Tybalt

 

Tab. 2 – Seznam odrůd jarního ječmene na pozemku Naše pole 2014

AF Cesar

Azit

Francin

Malz

Sebastian

Wiebke

AF Lucius

Blaník

Kangoo

Marthe

SU Gesine

Xanadu

Arthur

Bojos

Laudis 550

Petrus

Vendela

 

 

Tab. 3 – Odrůdy hrachu na pozemku Naše pole 2014

Abarth Audit Impuls Velvet
Atlas Eso Salamanca Vertige

 

 

Tab. 4 – Seznam vystavovatelů odrůd jarních plodin na pozemcích Naše pole 2014 (pořadí firem dle počtu parcel)

 

Vystavovatel Počet odrůd
SELGEN, a. s.

21

Syngenta Czech, s. r. o.

15

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.

14

OSEVA PRO, s. r. o.

11

Česká technologická platformapro ekologické zemědělství

10

KWS OSIVA, s. r. o.

9

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

9

SAATEN-UNION CZ, s. r. o.

9

SEED SERVICE, s. r. o.

7

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.

5

Sumi Agro Czech, s. r. o.

5

OSEVA UNI, a. s.

3

SESVANDERHAVE International B. V.

3

OSEVA, AGRO Brno, spol. s. r. o.

2

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

2

Jarní plodiny celkem

125

 

 

Tab. 5 – Odrůdy dalších jarních plodin na pozemku Naše pole 2014

Plodina

Odrůdy

Bob

Fuego

Hořčice

Andromeda, Elendil, Oportuna

Jarní řepka

Ovace

Jarní triticale

Andrus, Kargo, Milewo, Nagano

Jetel luční

Bonus

Jílek jednoletý

Andrea, Bormitra

Konopí seté

Bialobrzeskie, Ferimon

Len (olejný)

 Recital

Len (přadný)

Rina

Lupina bílá

Zulika

Lupina úzkolistá

Boregine, Probor

Oves

Gabriel, Korok, Otakar, Poseidon, Raven, Scorpion

Peluška jarní

Livioletta

Pohanka obecná

Zita

Řepa krmná

Monro

Svazenka vratičolistá

Boratus, Fiona, Lisette

 

 

Tab. 6 – Ošetření ozimé pšenice a jarního ječmene na parcelách společnosti Dow AgroSciences, s. r. o.

 

Varianta

Přípravek

Dávka (l/ha)

Ozimá pšenice,varianta 1 H

Huricane

200g

F

Apel

1,0

F

Allegro Plus

0,8

F

Lynx

1,0

Ozimá pšenice,varianta 2 H

Mustang Forte

1,0

F

Apel

1,0

F

Limit

0,6

Jarní ječmen H

Mustang Forte

0,8

F

Apel

1,0

F

+ Atlas

0,15

F

Allegro Plus

0,8

Poznámka: F = fungicid, H = herbicid

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 – Herbicidní ošetření kukuřice a slunečnice

 

Firma

Varianta

Termín ošetření

Přípravek

Dávka

BASF

kukuřice, varianta 1

preemergentně

Akris

3,0 l/ha

kukuřice, varianta 2

postemergentně

Akris

2,0 l/ha

Stellar

1,0 l/ha

kukuřice, varianta 3

postemergentně

Kelvin 4 SC

1,0 l/ha

Arrat

0,15 l/ha

slunečnice

BBCH 12

Pulsar

0,6 l/ha

po 14 dnech

Pulsar

0,6 l/ha

Bayer

kukuřice, varianta 1

BBCH 00–07

Adengo

0,44 l/ha

kukuřice, varianta 2

BBCH 11–13

Adengo

0,44 l/ha

kukuřice, varianta 3

BBCH 13–15

Laudis

2,25 l/ha

kukuřice, varianta 4

BBCH 13–15

Maister + Mero

0,15 + 2 l/ha

slunečnice

preemergentně

Boxer

4,0 l/ha

postemergentně

Fusilade Forte 150 EC

1,0 l/ha

Agrovita

kukuřice

BBCH 12–16

Nicogan

1,0 l/ha

BBCH 12–16

Sulcogan

1,0 l/ha

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *