28.3.2014 / 12:48
Autor
Edita Dvořáková

Pokusy zaměřené na výživu plodin

V areálu výstavy Naše pole bude možné porovnat varianty výživy v porostu ozimé řepky, ozimé pšenice, ozimého ječmene, ozimého tritikale, kukuřice, slunečnice a cukrovky. V tabulkách naleznete informace o hnojivech využitých na parcelkách firem specializovaných na výživu plodin. V sekci demonstračních pokusů odrůd však pro každou plodinu využíváme jednotnou metodiku.

Porosty demonstračních pokusů odrůd ozimé řepky byly v únoru přihnojeny síranem amonným v dávce 200 kg/ha a ledkem amonným v dávce 100 kg/ha. V průběhu dubna se chystáme přihnojit parcelky s odrůdami cukrovky ledkem amonným s dolomitem v dávce 250 kg/ha. Později zajistíme aplikaci DAM 390 v dávce 150 l/ha. K aplikaci na list využijeme ve fázi 4–6 listů Fertigreen Kombi v dávce 5 l/ha, ve fázi 10 listů Fertimag v dávce 5 l/ha a po dvou týdnech Borosan Humine 3 l/ha. Vzhledem k průběhu zimy je možné, že budou dávky hnojiv ještě navýšeny podle výsledků půdního rozboru.

S ohledem na nároky obilnin na dostatek stopových prvků, je důležité doplnění mikroživin. V minulých ročnících se osvědčilo ošetření přípravkem Mikrokomplex v dávce 3 l/ha v průběhu března. Později následovala aplikace listového hnojiva Fertigreen Kombi v dávce 5 l/ha (BBCH 31). Ve fázi růstu BBCH 25–29 jarních obilnin využijeme nejspíš hnojivo Lovofert LAD 27 nebo Lovocan. Podle aktuálního stavu minerálního dusíku Nmin v půdě zvolíme dávku hnojiva.

 

 

Tab. 1 – Ošetření pokusných parcel společnosti Agra Group, a. s.

Varianta Termín ošetření Hnojivo Dávka*
Ozimá pšenice

otevření jara

UreaStabil

150

polovina dubna

DAM

175

polovina dubna

+ StabilureN

0,35

počátek května

LAV

130

Ozimá řepka

podzim

UreaStabil

65

otevření jara

UreaStabil

217

v období výskytu

stonkových krytonosců

DASA

270

* Dávka v l/ha nebo kg/ha

 

Tab. 2 – Ošetření pokusných parcel ozimé pšenice společnosti Agrobiosfer, s. r. o.

Varianta

Termín ošetření

Hnojivo

Dávka*

Varianta 1

od 3. listu

Alga 600

0,5

počátek odnožování

Alga 300++P

1,0

na praporcový list

Alga 300++K

1,0

Varianta 2

počátek odnožování

Alga 300++P

1,0

na praporcový list

Alga 300++K

1,0

Varianta 3

od 3. listu

Alga 600

0,5

počátek odnožování

Alga 300++P

1,0

počátek odnožování

SoftGuard++

1,0

na praporcový list

Alga 300++K

1,0

na praporcový list

SoftGuard++

1,0

Varianta 4

od 3. listu

Alga 600

0,5

počátek odnožování

Alga 300++P

1,0

počátek odnožování

SoftGuard++

1,0

počátek odnožování

MicroRich

0,5

na praporcový list

Alga 300++K

1,0

na praporcový list

SoftGuard++

1,0

na praporcový list

AminoTotal

0,5

* Dávka v l/ha nebo kg/ha

 

Tab. 3 – Ošetření pokusných parcel ozimé řepky společnosti Agrofert Holding, a. s.

Varianta

Termín ošetření

Hnojivo

Dávka

Ozimá řepka, varianta 1

srpen

Perlka

210

říjen

Borosan Forte

3

únor

LAD 27

200

březen

DASA 25-12

250

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Lovodam 30

130

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 2

srpen

Fosmag

200

říjen

Borosan Forte

3

říjen

sír. amonný granul.

200

únor

DASA 25-12

300

březen

Lovodam 30

250

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Lovodam 30

130

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 3

říjen

Borosan Forte

3

říjen

Ensin

150

únor

LAD 27

200

březen

Ensin

550

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 4

říjen

Borosan Forte

3

říjen

Alzon

85

únor

Raps Power

500

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 5

říjen

Borosan Forte

3

únor

DASA 25-12

400

březen

Lovodam 30

200

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Lovodam 30

130

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 6

říjen

Borosan Forte

3

únor

Ensin

600

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Lovodam 30

130

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 7

říjen

Borosan Forte

3

únor

Raps Power

600

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 8

říjen

Borosan Forte

3

únor

DASA 25-12

400

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

DASA 25-12

350

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

Ozimá řepka, varianta 9

říjen

Borosan Forte

3

únor

LAD 27

200

březen

Dasamag

400

břez. – duben

Borosan Humine

2

duben

Lovodam 30

150

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

* Dávka v l/ha nebo kg/ha

 

Tab. 4 – Ošetření pokusných parcel ozimých obilnin společnosti Agrofert Holding, a. s.

Varianta

Termín ošetření

Hnojivo

Dávka

Ozimá pšenice varianta 1

srpen

NPK

400

únor

Lovofert LAD 27

200

únor

Lovodasa 25/12

300

duben

Lovofert LAD 27

150

BBCH 13–23

Mikrokomplex

3

BBCH 29–31

Fertigreen Kombi

5

BBCH 50–51

Fertimag

5

Ozimá pšenice, varianta 2

srpen

NPK

400

únor

LAD 27

200

 duben

Ensin

450

BBCH 13–23

Mikrokomplex

3

BBCH 29–31

Fertigreen Kombi

5

BBCH 50–51

Fertimag

5

Ozimá pšenice, varianta 3

srpen

NPK

400

únor

Ensin

450

duben

DAM 390

167

BBCH 13–23

Mikrokomplex

3

BBCH 29–31

Fertigreen Kombi

5

BBCH 50–51

Fertimag

5

Ozimá pšenice, varianta 4

srpen

NPK

400

únor

Alzon

300

BBCH 13–23

Mikrokomplex

3

BBCH 29–31

Fertigreen Kombi

5

BBCH 50–51

Fertimag

5

Tritikale

srpen

NPK

400

únor

ledek amonný s dolomitem

250

duben

DAM

200

duben

Fertigreen Kombi

5

Tritikale kontrola

srpen

NPK

400

březen

digestát ( kejda)

150

březen

Piadin

5

Ozimý ječmen varianta 1

srpen

NPK

400

únor

síran amonný

150

únor

ledek amonný s dolomitem

150

duben

DAM

200

duben

Fertigreen Kombi

5

Ozimý ječmen varianta 2

srpen

NPK

400

únor

síran amonný

150

únor

ledek amonný s dolomitem

150

duben

ledek amonný s dolomitem

200

ve fázi 4–6 listů

LovoCan

200

* Dávka v l/ha nebo kg/ha

 

Tab. 5 – Ošetření pokusných parcel obilnin společnosti Amagro, s. r. o.

Varianta

Termín ošetření

Hnojivo

Dávka *

Ozimá pšenice,

varianta 1

jarní regenerace, plné odnožování

Ligno Aktivátor roztok

0,75

druhá polovina sloupkování

Ligno Aktivátor roztok

0,75

Ozimá pšenice,

varianta 2

jarní regenerace, plné odnožování

Ligno Aktivátor

+ LignoSuper NPK

0,75

druhá polovina sloupkování

2

Jarní ječmen,

varianta 1

fáze počátku až plného odnožování

Ligno Aktivátor roztok

0,75

2. polovina sloupkování až poč. metání

Ligno Aktivátor roztok

0,75

Jarní ječmen,

varianta 2

fáze počátku až plného odnožování

Lignohumá MAX roztok

0,4

2. polovina sloupkování až poč. metání

Lignohumá MAX roztok

0,4

* Dávka v l/ha nebo kg/ha

 

Tab. 6 – Ošetření pokusných parcel jarního ječmene společnosti Amalgerol CZ s. r. o.

Varianta

Termín ošetření

Hnojivo

Dávka *

Jarní ječmen,

varianta 1

fáze 4 – 6 list

Amalgerol Premium

4

+ Multiple

1

Jarní ječmen,

varianta 2

fáze 4 – 6 list

Amalgerol Premium

4

+ Power Phos

5

* Dávka v l/ha nebo kg/ha

 

Tab. 7 – Ošetření pokusných parcel cukrovky společnosti Agrofert Holding, a. s.

Varianta

Termín ošetření

Hnojivo

Dávka

Cukrovka,

varianta 1

srpen

NPK

400

před setím

NPK 10-10-10+13S

200

duben

LovoDASA 25/12

250

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

DAM 390

150

květen

Fertimag

5

červen

Borosan Humine

3

červen

SK Sol

5

Cukrovka,

varianta 2

srpen

NPK

400

duben

Ensin

460

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

červen

Borosan Humine

3

červen

Molysol

2

Cukrovka,

varianta 3

srpen

NPK

400

duben

NP Lovostart

100

duben

ALZON

260

duben

Fertigreen Kombi

5

květen

Fertimag

5

červen

Borosan Humine

3

červen

Molysol

2

* Dávka v l/ha nebo kg/ha

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *